12 Ağustos PTT çıkmış sınav soruları indir pdf çöz


Soruların devamı biraz sonra yüklenecektir.

2018/1 personel alımı yazılı sınav soru ve cevapları için tıklayınız.

Maalesef henüz biz indiremedik,ya bir yoğunluk söz konusu,ya da PTT’nin sunucuları yavaş.

2018/1 PERSONEL ALIMI YAZILI SINAV SORULARINA İTİRAZ SÜRECİNE İLİŞKİN DUYURU

2018/1 personel alımı yazılı sınavı, 12.08.2018 tarihinde 16 il merkezinde yapılacaktır. Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarı 14.08.2018 tarihinde http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

Buna göre;

 1. Adaylar, sınav sorularınailişkin itirazlarını PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına 30 TL itiraz ücreti yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini gösteren dilekçe ile 14.08.2018-17.08.2018 tarihleri arasında gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapacaklardır. Sınavla ilgili itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
 2. Yapılacak itirazlarda adayların;
 • T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, iletişim bilgileri ve imzasının yer aldığı bir dilekçe olmalıdır,
 • İtiraz Ücretine ilişkin dekont bulunmalıdır,
 • İtiraz gerekçesi açık ve net bir şekilde yazılmış olmalıdır,
 1. İtirazlar belirlenen itiraz süresi içinde yapılmalıdır.
 2. Ayrıca sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

Kamuoyuna duyurulur…

PTT sınav tarihi,saati,soru sayısı,puanlama tüm bilgiler

Kısa kısa PTT sınavı bilgileri;

Sınav gazi üniversitesi tarafından yapılacak.

Sınav 12 ağustosta saat 10:00 da başlayacak.

Yazılı sınavlar, 12.08.2018 tarihinde Ankara, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı il merkezinde yapılacaktır. Van çıkarıldı.

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi yazılı sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakika

Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, yazılı sınav süresi 150 (yüz elli) dakika

Yanlışlar doruyu götürmeyecek

Sorular 5 şıklı olacak.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak.

Sınava giren bütün adaylar için puan hesaplamasında (Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100) formülü kullanılacak ve yazılı sınav puanı buna göre hesaplanacak olup sınav puanında herhangi bir yuvarlama yapılmayacaktır.

Sınavda 100 (yüz) soruluk çoktan seçmeli (beş seçenekli) testlerden oluşan ve A-B şeklinde hazırlanacak olan soru kitapçıkları kullanılacaktır.

Sınav soruları ve cevap anahtarı 14.08.2018 tarihinde http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

 1. Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına 30 TL itiraz ücreti yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini gösteren dilekçe ile 14.08.2018-17.08.2018 tarihleri arasında gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapacaklardır. Sınavla ilgili itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
 2. Yapılacak itirazlarda adayların;
  1. T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, iletişim bilgileri ve imzasını yer aldığı bir dilekçe olmalıdır,
  2. İtiraz Ücretine ilişkin dekont bulunmalıdır,
  3. İtiraz gerekçesi açık ve net bir şekilde yazılmış olmalıdır,
  4. İtirazlar sınav takviminde belirlenen itiraz süresi içinde yapılmalıdır.

……………….

 1. Sınav sonuçları http://ptt.gov.trve http://ik.ptt.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.
 2. Adaylar, sınav sonuçlarınailişkin itirazlarını PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına 30 TL itiraz ücreti yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini gösteren dilekçe ile yazılı sınav sonucunun yayınlandığı günü takip eden yedi gün içinde gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapacaklardır. Sınavla ilgili itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Adaylar, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlarda 23 üncü maddede belirtilen hususlara uymak zorundadır.

 

 

 1. Yazılı sınav yeri, tarihi ve saati 02.08.2018 tarihinde http://gazisem.gazi.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve adayların cep telefonlarına gönderilecektir.
 2. Adaylar sınav giriş belgelerini 02.08.2018 tarihinden itibaren http://gazisem.gazi.edu.tr internet adresinden temin edeceklerdir.
 3. Sınava girişlerde kimlik kontrolü ve salonlara yerleştirmelerin yapılabilmesi için sınava girecek adaylar sınav başlama saatinden en az 30 dakika öncesinde sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır.
 4. Sınava girişte adaylar, Üniversite tarafından hazırlanmış olan Sınav Giriş Belgesi, T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ T.C. Kimlik Kartı/Geçerli Pasaport) ile yanlarında koyu siyah yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi getireceklerdir.

 

 

Son değişiklikle van kaldırıldı.

Yazılı sınav test usulü yapılacak ve her soru beş seçenekli olacaktır,

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT’de çalışan firma elemanı) yazılı sınavlarında, genel yetenek ve genel kültür konularından 100 (Yüz) soru sorulacaktır

Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, Postacı (PTT’de çalışan firma elemanı) yazılı sınavlarında genel yetenek ve genel kültür konularından 40 (Kırk), mesleki alandan 60 (Altmış) soru sorulacaktır.

Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Hatalı soru/sorular çıkması halinde, ilgili soru/sorular iptal edilerek, iptal edilen soruların puanları diğer sorulara eşit olarak dağıtılacaktır.

11- Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonları için yazılı; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.

 

Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına, yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır. Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına, başarı puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.

 

Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT’de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT’de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılır.

 

Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonları için yazılı; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır

 

Sözlü sınava, yazılı sınav puanı esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday çağrılacak olup son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

15- Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır.

 

Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına, yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır. Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına, başarı puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.

17- Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı, Tekniker pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir. Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve iki katı yedek aday belirlenecektir.

2018/1 AVUKAT,MİMAR,MÜHENDİS, PTT UZMAN YARDIMCISI, GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ, TEKNİKER, POSTACI YAZILI SINAVLARI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR ALANI KONU BAŞLIKLARI

 

1 SÖZEL AKIL YÜRÜTME 2 TÜRKÇE PARAGRAF, DİL BİLGİSİ VE YAZIM KURALLARI 3 ÖLÇME BECERİSİ 4 SAYISAL VE MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 5 TARİH 6 TÜRKİYE COĞRAFYASI 7 TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ 8 GENEL, KÜLTÜREL VE GÜNCEL SOSYO EKONOMİK KONULAR

 

LGS soruları nasıldı? Sınav yorumları LGS zor muydu? kolay mıydı?

Türkçe soruları ve cevapları

Tarih soruları ve cevapları

Din kültürü soruları ve cevapları

İngilizce soruları ve cevapları


Yaklaşık 1100000 öğrencinin katıldığı LGS sınavı bugün itibariyle yapıldı.Adaylara sözel bölümden 50 sayısal bölümden 40 olmak üzere toplam 90 soru yöneltildi.Sınavdan çıkmış adaylardan edindiğimiz bilgilere göre sözel kısmın kolay olduğu sayısal kısmın ise zorlayıcı olduğu ifade edildi.Özellikle matematik sorularının çok zor olduğu sınav sonuçları için belirleyici olduğu vurgulandı.İlerleyen saatlerde sitemizden sınav sorularına ulaşabilirsiniz.Eğer siz de sınava katıldıysanız yorum yaparak sınavın genel anlamda nasıl olduğu konusunda fikirlerinizi sunabilirsiniz.
LGS A kitapçığı TÜRKÇE 1 C 2 A 3 D 4 B 5 A 6 D 7 B 8 A 9 D 10 C 11 D 12 C

lgs cevapları2
LGS A kitapçığı TÜRKÇE CEVAPLARI
LGS cevapları a
LGS cevapları indir

LGS sorularının tamamı en geç 2 saat içinde sitemizde yayınlanacak.  isvemesleksecimi.com

LGS A B C D kitapçığı matematik fen türkçe din tarih ingilizce cevap anahtarı indir pdf

Türkçe soruları ve cevapları

Tarih soruları ve cevapları

Din kültürü soruları ve cevapları

İngilizce soruları ve cevapları

LGS A kitapçığı TÜRKÇE 1 C 2 A 3 D 4 B 5 A 6 D 7 B 8 A 9 D 10 C 11 D 12 C
https://youtu.be/QTG-9BuSAio

Öğrenci; cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah yumuşak uçlu
kurşun kalemle yapacak, soru kitapçığında yer alan açıklamalarda ve cevap kâğıdında belirtilen örnekte
olduğu gibi yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.
ı. Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümünü silinmeyen bir kalemle imzalayacaktır.
i. Cevap kâğıdında bulunan “Bu alanda işaretleme yapmayınız.” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.
j. Soru kitapçığının A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa
cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa “B” yuvarlağını,
C kitapçığını kullanıyorsa “C” yuvarlağını ve D kitapçığını kullanıyorsa “D” yuvarlağını
işaretleyecektir. Sınav görevlileri ise doğru işaretlemenin yapılıp yapılmadığını soru kitapçığı ve cevap
kâğıtları üzerinden kontrol edip sınıf öğrenci yoklama listesine gerekli kodlamaları işleyecektir.
k. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır.
l. Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi veya değiştirilmek istenen cevabın işaretlemesi tamamen
silinmeden yeni bir işaretleme yapılması hâlinde bu soruya verilen cevap, optik okuyucu tarafından
yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
m. Örnek işaretlemeye uygun yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından okunamayan
işaretlemelerde o soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.
n. Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınavlar başlamadan önce
salon görevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap kâğıdına uygun işaretlenmesi hususunda
gerekli uyarıyı yapacaktır. Bu konuda sorumluluk öğrenci ile birlikte salon görevlilerine de aittir.
o. Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken
öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencilerle ilgili
durumu açıklayıcı bir tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte tutanağı sınav güvenlik poşeti
içerisine koyacaktır.
ö. Salon görevlileri sınav bitimine 15 dakika kala öğrencileri “15 Dakikanız Kaldı, Cevaplarınızın Cevap
Kâğıdına Kodlanmış Olmasına Dikkat Ediniz” şeklinde ve sınav bitimine 5 dakika kala öğrencileri “5
Dakikanız Kaldı” şeklinde uyaracaktır.
Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu -2018
Sayfa | 12
Öğrenciye ait cevap kâğıdındaki “salon başkanı ve gözetmenin kontrol ettiğine dair bölümü”
silinmeyen kalemle imzalanacaktır.
p. Sınav bitiminde;
i) Öğrenciler, cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama listesini
imzalayacaktır. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci sırası üzerinde
bırakılmayacaktır.
ii) Salon görevlileri, sınava ait evrakı öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap
kâğıtlarını, salon yoklama listesini ve varsa tutanakları sınav güvenlik poşetine koyacak ve
kapatacaklardır. Soru kitapçıkları sınav güvenlik poşetine konulmayacak, bina sınav komisyonuna
teslim edilecektir.
iii) Bina sınav komisyonu, sınıflardan gelen sınav güvenlik torbalarını dönüş sınav evrak
kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile bu kutuları kapatacak ve görevli kuryelere
tutanakla teslim edecektir. Talep edilmesi durumunda, sınav bölümleri tamamlandıktan sonra soru
kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları millî eğitim
müdürlükleri tarafından okullarda kullanılmak üzere toplanacaktır.
Kurallara uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı tutanakla iptal edilecek ve sınava devam
etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak,
zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara
sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri bir
tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu öğrencilerin sınavı, değerlendirme işlemi yapılmaksızın
geçersiz sayılacaktır. Bu tür konularda yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

LGS türkçe cevap anahtarı indir pdf video izle

Sorular yayınlandıktan sonra cevap anahtarlarını sitemizden indirebilirsiniz.

SINAV KAPSAMI
Merkezî Sınavda Tablo-1’de belirtilen alanlardan soruların yer aldığı testler uygulanacaktır.
Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin
okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme,
bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.
Tablo- 1
BİRİNCİ BÖLÜM
SÖZEL ALAN
Alt Testler Soru Sayısı
Türkçe 20
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10
Yabancı Dil 10
Toplam 50
Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu -2018
Sayfa | 10
İKİNCİ BÖLÜM
SAYISAL ALAN
Alt Testler Soru Sayısı
Matematik 20
Fen Bilimleri 20
Toplam 40
10. SINAVIN UYGULANMASI
a. Öğrencilere sözel bölümde, 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve
Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecektir.
b. Merkezî Sınav, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye
saatiyle birinci bölüm 09.30’da, ikinci bölüm 11.30’da başlayacaktır.
c. İlk olarak sözel bölüm 50 soru ve 75 dakika, ikinci olarak sayısal bölüm 40 soru 60 dakika olmak üzere
uygulanacaktır.
ç. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat
09.00’da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava
gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus
cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu
öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli,
mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke
bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava
alınmayacaktır.
d. Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya
engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep
telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri
aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve
benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi,
kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle
sınav binasına alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında
bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.
e. Salon görevlileri, sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve bina
sınav komisyonunca sınava girmesi uygun olan öğrencilerin sınava katılmalarını sağlar. Bu öğrencilere
ek süre verilmez. 15 dakikadan sonra gelen adayları sınava almaz. Sınavın başlama ve bitiş saatlerini
öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya yazar. Sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav
bitimine 15 dakika kala öğrencilerin sınav salonundan çıkamayacaklarını duyurur.
f. Öğrenciler, “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” nde belirtilen salonda kendi sıra numarasında oturacaktır.
Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda salon görevlisi öğretmenlere ait olacaktır.
Sınav başlamadan önce salonda görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacaktır. Bina
sınav komisyonundan ağzı kapalı olarak alınan sınav güvenlik poşetleri, sınav salonlarında sınava

2 haziran LGS türkçe soruları ve cevapları indir pdf video izle

Türkçe soruları ve cevapları

Tarih soruları ve cevapları

Din kültürü soruları ve cevapları

İngilizce soruları ve cevapları

LGS A kitapçığı TÜRKÇE 1 C 2 A 3 D 4 B 5 A 6 D 7 B 8 A 9 D 10 C 11 D 12 C
Sınav soruları yayınlandıktan sonra sitemizden indirebilirsiniz.

GENEL AÇIKLAMALAR
Bu kılavuzda, 2018 yılında EK-2’de listesi ve kontenjanları verilen “Merkezi Sınavla Öğrenci Alacak
Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumları”na
öğrenci seçmek amacıyla yapılacak Merkezî Sınav ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.
Merkezî Sınav, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında
ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye
saatiyle birinci bölüm 09.30’da ve ikinci bölüm 11.30’da başlayacaktır.
Merkezî Sınav başvuruları isteğe bağlı olup sınava katılmak isteyenler, başvurularını 11-18 Nisan 2018
tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacaktır.
Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki bölüm hâlinde uygulanacak,
çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.
Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal
alandan oluşacak ve süresi 60 dakika olacaktır.
Sözel bölümde, 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile
yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecektir.
Merkezî Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir.
Öğrencinin herhangi bir sorun ya da zorlukla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerinde bilgilerinin
kayıtlı ve güncel olması gerekmektedir.
Öğrenciler, elektronik ortam üzerinden başvuru bilgilerini takip edebileceklerdir.
Öğrenciler başvuru döneminde 2018 Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’na
http://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir

LGS Matematik soruları ve cevapları,çözümleri video izle indir pdf

Sınav soruları yayınlandıktan sonra sitemizden indirebilirsiniz.

_________TANIMLAR VE KISALTMALAR_________
DİKKAT:
1. Bu kılavuz 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş
Yönergesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümlerine göre
hazırlanmıştır.

lgs matematik soruları
2. 2018 Merkezî Sınav’a ilişkin olarak bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım
tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda
izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.
3. 2018 Merkezî Sınav’a başvurmuş olan öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili
mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.
4. Ortaokulların ve İmam Hatip Ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören öğrencilerin
2018 Merkezî Sınav takviminde belirtilen tarihlerde başvuru yapmasından öğrenci velisi,
bilgilendirmeden okul müdürlüğü sorumludur.
MERKEZÎ
SINAV
Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin
(GEM) 8’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri,
proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu
teknik programlarına öğrenci yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça yapılan merkezî
sınavı,
MSP
Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve
teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirmede
kullanılan Bakanlıkça yapılan merkezî sınav puanını,
RAM
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
ÖDSGM
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
YÖBİS
Geçici Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarının
tutulduğu elektronik kayıt sistemi
e-OKUL Okul yönetim bilgi sistemi
ELEKTRONİK
ORTAM
e-Okul ve YÖBİS

İnfaz koruma memuru alımında bayanlarda boy kilo şartı nedir?

Bayanların 160 dan az olmamaları gerekmektedir.Ayrıca Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

Öncelikle boyunuzun 170 ve üzeri olma koşuluyla kilonuz en fazla 83 olabilir, boyunuz 175 cam ise kilonuz en fazla 88 olabilir,89 olursa elenirsiniz,

Yine öncelikle boyunuzun 170 ve üzeri olma koşuluyla kilonuz en az 53 olabilir,kilonuzun boyunuzun 170 olması durmunda 53 ve üzeri olması gereklidir.Boyunuz 175 ise kilonuzun 58 ve üzeri olması gereklidir.

İnfaz koruma memuru ( gardiyan) ilanına kimler başvurabilir?

Başvuru tarihleri: 21/05/2018  11/06/2018  arası

Sözleşmeli  6681 infaz koruma memuru(gardiyan) alınacak. Başvurular 21 mayıs ile 11 haziran tarihleri arasında ek-2 de yer alan sınav komisynlarına elden yapılacak. Talebe başvuru için KPSS 2016 dan lisans mezunları için kpss p 3 den, ön lisans mezunları için kpss p93 den ve lise mezunları için kpss p 94 den 70 ve üzeri almak şart. Sınava en az lise mezunu olan herkes başvuru yapabilecek.Alım sözlü sınav ve kpss puanının aritmetik ortalmasına bakılarak yapılacak. Adaylar sadece bir unvan için ve bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. (Örneğin; adaylar infaz ve koruma memuru unvanı için sadece bir yere başvuru yapabilecektir. Yine aynı aday gerekli şartları taşıması halinde dâhi büro personeli (cezaevi kâtipliği) veya diğer bir unvan için de aynı veya farklı bir yere başvuru yapamayacaktır.) Sözlü sınava açılmış kontenjanın 10 katı aday çağrılacak.Talebe başvuru için erkeklerin boylarının 170 cm den az,bayanların da 160 dan az olmamaları gerekmektedir.Ayrıca Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

Öncelikle boyunuzun 170 ve üzeri olma koşuluyla kilonuz en fazla 83 olabilir, boyunuz 175 cam ise kilonuz en fazla 88 olabilir,89 olursa elenirsiniz,

Yine öncelikle boyunuzun 170 ve üzeri olma koşuluyla kilonuz en az 53 olabilir,kilonuzun boyunuzun 170 olması durmunda 53 ve üzeri olması gereklidir.Boyunuz 175 ise kilonuzun 58 ve üzeri olması gereklidir.

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan  11/06/2018  itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;

Merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) Yani şu an

 1. Başvuru yeri ve şekli:

Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri  EK-1  başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezi) veya herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuracaklardır. Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları dışında herhangi bir mercie yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Yine adalet komisyonu başkanlıklarına posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 1. Sınav yeri:

EK-2 listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.

(Sınav merkezleridir).

 1. Sınava alınacak aday sayısı ve ilânı:

Sözlü sınava katılacak teknisyen, sağlık memuru, aşçı, kaloriferci adayları ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), şoför ve boy-kilo ölçümüne katılacak infaz ve koruma memuru adayları sözlü sınavdan önce  27/06/2018  tarihinde ilgili sınav merkezlerinde ve varsa ilgili sınav merkezinin bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı  resmi  internet sitelerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.  Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 1. Boy kilo ölçümü:

İnfaz ve koruma memurları için ilan edilen pozisyon sayısının on katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan infaz ve koruma memuru adaylarının boy ve kilo ölçümleri her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı olmak üzere   29/06/2018  ve devam eden günlerde yapılacak olup, adayların boy-kilo ölçümüne hangi gün katılacakları ilgili sınav merkezlerince ilan edilecektir. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklardır. Boy kilo ölçümünü geçerek sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ayrıca ilgili sınav merkezleri tarafından ilan edilmesi gerekmektedir.

 1. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması:

Boy kilo ölçümünün yapılacağı tarihte sözleşmeli infaz ve koruma memuru adaylarının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte sınavı yapacak olan sınav merkezine teslim etmeleri gerekmektedir.

 1. Sözlü sınav tarihi:

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği), teknisyen, diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı   10/09/2018  ve devam eden günlerde yapılacaktır.  Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili sınav merkezince belirlenerek ilan edilecektir.

 1. Sınav şekli:

Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

 1. Sözlü sınav konuları:
 2. a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
 3. b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
 4. c) Genel kültür (20 puan),
 5. d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),

konularından oluşmaktadır.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

 1. Nihai Başarı Listesi:

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

 1. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi sınav merkezi tarafından yapılacaktır.
 1. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 1. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara  müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları  gerekmektedir.

İKM infaz koruma memuru alınacak, başvuru şartları tarihleri sözlü sınav konuları

Başvuru tarihleri: 21/05/2018  11/06/2018  arası

Sözleşmeli  6681 infaz koruma memuru(gardiyan) alınacak. Başvurular 21 mayıs ile 11 haziran tarihleri arasında ek-2 de yer alan sınav komisynlarına elden yapılacak. Talebe başvuru için KPSS 2016 dan lisans mezunları için kpss p 3 den, ön lisans mezunları için kpss p93 den ve lise mezunları için kpss p 94 den 70 ve üzeri almak şart. Sınava en az lise mezunu olan herkes başvuru yapabilecek.Alım sözlü sınav ve kpss puanının aritmetik ortalmasına bakılarak yapılacak. Adaylar sadece bir unvan için ve bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. (Örneğin; adaylar infaz ve koruma memuru unvanı için sadece bir yere başvuru yapabilecektir. Yine aynı aday gerekli şartları taşıması halinde dâhi büro personeli (cezaevi kâtipliği) veya diğer bir unvan için de aynı veya farklı bir yere başvuru yapamayacaktır.) Sözlü sınava açılmış kontenjanın 10 katı aday çağrılacak.Talebe başvuru için erkeklerin boylarının 170 cm den az,bayanların da 160 dan az olmamaları gerekmektedir.Ayrıca Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

Öncelikle boyunuzun 170 ve üzeri olma koşuluyla kilonuz en fazla 83 olabilir, boyunuz 175 cam ise kilonuz en fazla 88 olabilir,89 olursa elenirsiniz,

Yine öncelikle boyunuzun 170 ve üzeri olma koşuluyla kilonuz en az 53 olabilir,kilonuzun boyunuzun 170 olması durmunda 53 ve üzeri olması gereklidir.Boyunuz 175 ise kilonuzun 58 ve üzeri olması gereklidir.

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan  11/06/2018  itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;

Merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) Yani şu an

 1. Başvuru yeri ve şekli:

Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri  EK-1  başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezi) veya herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuracaklardır. Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları dışında herhangi bir mercie yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Yine adalet komisyonu başkanlıklarına posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 1. Sınav yeri:

EK-2 listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.

(Sınav merkezleridir).

 1. Sınava alınacak aday sayısı ve ilânı:

Sözlü sınava katılacak teknisyen, sağlık memuru, aşçı, kaloriferci adayları ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), şoför ve boy-kilo ölçümüne katılacak infaz ve koruma memuru adayları sözlü sınavdan önce  27/06/2018  tarihinde ilgili sınav merkezlerinde ve varsa ilgili sınav merkezinin bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı  resmi  internet sitelerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.  Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 1. Boy kilo ölçümü:

İnfaz ve koruma memurları için ilan edilen pozisyon sayısının on katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan infaz ve koruma memuru adaylarının boy ve kilo ölçümleri her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı olmak üzere   29/06/2018  ve devam eden günlerde yapılacak olup, adayların boy-kilo ölçümüne hangi gün katılacakları ilgili sınav merkezlerince ilan edilecektir. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklardır. Boy kilo ölçümünü geçerek sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ayrıca ilgili sınav merkezleri tarafından ilan edilmesi gerekmektedir.

 1. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması:

Boy kilo ölçümünün yapılacağı tarihte sözleşmeli infaz ve koruma memuru adaylarının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte sınavı yapacak olan sınav merkezine teslim etmeleri gerekmektedir.

 1. Sözlü sınav tarihi:

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği), teknisyen, diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı   10/09/2018  ve devam eden günlerde yapılacaktır.  Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili sınav merkezince belirlenerek ilan edilecektir.

 1. Sınav şekli:

Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

 1. Sözlü sınav konuları:
 2. a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
 3. b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
 4. c) Genel kültür (20 puan),
 5. d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),

konularından oluşmaktadır.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

 1. Nihai Başarı Listesi:

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

 1. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi sınav merkezi tarafından yapılacaktır.
 1. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 1. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara  müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları  gerekmektedir.

İcra katipliği başvuru şartları tarihleri metinleri KPSS şartı sözlü sınav konuları

1344 icra katibi alınacak.

En az lise mezunu,

KPSS lisans2016 p3

Ön lisans p93 ve

Kpss ortaöğretim p94 den 70 ve üzeri puan almış olmak ,

Başvurular 21 Mayıs 11 haziran tarihleri arasında yapılacak

01.01.1981 sonrası doğumlu olanlar başvuru yapabilecekler,

Başvurulan yerdeki kontenjan sayısının 20 katı aday çağrılacak,

Hak kazananlar 27 Haziran’da internet sitesinden yayınlanacak,

Sınav 9 temmuzda başvurulan il adliyelerinde olacak,

En az bir hafta öncesi metinler yayınlanacak,

Yanlışsız 3 dk’da 90 kelime yazılması istenecek,

EKİ:  1- Sınav İzni Verilen Mahaller,

2- İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği,

3- İcra Kâtipliği Sınavı Başvuru Formu,

4- Mal Bildirimi Formu,

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

Metinler zabıt katipliğinde çıkmış metinlerdir.

Genel olarak aynı metinler arasından seçilmektedir.

SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ UYGULAMA SINAVI

METİNLERİNE İLİŞKİN DUYURU

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Özel Şartlar başlıklı  6 ncı maddesinin 6/c bendinde “Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Yönetmelik hükmü gereğince 30 Eylül 2017 Cumartesi günü yapılacak olan sözleşmeli zabıt kâtipliği uygulama sınavında adaylara yazdırılacak  metinler aşağıdaki linkte verilmiştir.

METİNLER İÇİN TIKLAYINIZ 

 

PTT ilanına gişe ve büro görevlisi pozisyonu eklendi..

PTT geçtiğimiz günlerde 5000 personel alım ilanına çıkmıştı.İlanda gişe ve büro görevlisi pozisyonları kendi içinde farklı pozisyonlara ayrılmıştı.Bu pozisyonlar gişe ve büro görevlisi  (bankacılık,sigortacılık,pazarlama,firma personeli ve lojistik) pozisyonlarıydı.Bu pozisyonlara ilave olarak gişe ve büro görevlisi pozisyonu eklenmiş ve 200 kişilik kontenjan verilmiş.Daha önceki ilanda da gişe ve büro görevlisi pozisyonu vardı fakat sadece o pozisyona halen PTT’de çalışıyor olanlar başvuru yapabiliyordu.Gelen eleştiriler üzerine PTT altta yer alan bölümlerden mezun adayların da başvurmasına olanak sağladı ve bu pozisyon için diğer pozisyonların kontenjan sayılarından kısarak 200 kişilik kontenjan oluşturdu.

gişe ve büro görevlisi-sigortacılık 250 den 200 e inmiş

gişe ve büro görevlisi-bankacılık 750 den 700 e inmiş

gişe ve büro görevlisi-lojistik 375 den 325 e inmiş

gişe ve büro görevlisi-pazarlama 650 den 600 e inmiş

gişe ve büro görevlisi-firma değişmemiş.. 600

ve böylelikle 200 kişilik gişe ve büro görevlisi kontenjanı eklenmiş.

Altta gişe ve büro görevlisi pozisyonlarına başvuru yapabilecek bölümleri görebilirsiniz.

 

 

 

 

KODU GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

1 3117 BANKACILIK

2 3118 BANKACILIK FİNANS

3 9988 BANKACILIK VE FİNANS

4 6119 BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN

5 3120 BANKACILIK VE SİGORTACILIK

6 4222 BİLGİSAYAR UYGULAMALI EKONOMİ

7 8312 ÇALIŞMA EKONOMİSİ

8 3141 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

9 3158 EKONOMETRİ

10 3159 EKONOMİ

11 5105 EKONOMİ VE FİNANS

12 9221 EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER / EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI

13 5106 EKONOMİ-YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI

14 9371 FİNANS VE BANKACILIK

15 9262 FİNANS VE MUHASEBE

16 4261 FİNANS-SİGORTA

17 9217 İDARİ BİLİMLER

18 9140 İKTİSADİ PROGRAMLAR

19 9319 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI

20 3213 İKTİSAT

21 9318 İNSAN KAYNAKLARI

22 8328 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

23 8207 İŞ İDARESİ

24 8208 İŞ İDARESİ VE İKTİSAT

25 3226 İŞLETME / İŞLETMECİLİK

26 3227 İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ

27 4294 İŞLETME EKONOMİSİ

28 8210 İŞLETME ENFORMATİĞİ

29 4295 İŞLETME YÖNETİMİ

30 6229 İŞLETME-EKONOMİ / İŞLETME-İKTİSAT

31 9308 İŞLETME-MUHASEBE VE DENETİM

32 3237 KAMU YÖNETİMİ

33 5116 KÜRESEL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER / KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

34 3254 MALİYE

35 8225 MALİYE-MUHASEBE

36 3268 MUHASEBE

37 3269 MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ

38 9115 MUHASEBE VE DENETİM

39 9977 MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ

40 5123 MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM / MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ

41 4322 MUHASEBE VE MALİYE

2018/1 PERSONEL ALIMINDA YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARININ ALIM YAPILACAK BÖLÜMLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

42 3381 MUHASEBE-FİNANSMAN

43 8334 PAZARLAMA

44 3302 SERMAYE PİYASASI

45 9111 SERMAYE PİYASASI DENETİM DERECELENDİRME / SERMAYE PİYASASI DENETİM VE DERECELENDİRME

46 3313 SİYASET BİLİMİ

47 3314 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

48 3315 SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

49 4367 TİCARET EKONOMİSİ

50 5142 TOPLUMSAL VE SİYASAL BİLİMLER

51 4386 ULUSLARARASI EKONOMİ

52 4387 ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER

53 6351 ULUSLARARASI FİNANS

54 9353 ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK

55 3352 ULUSLARARASI İLİŞKİLER

56 3353 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ

57 4389 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA ÇALIŞMALARI

58 4390 ULUSLARARASI İŞLETME

59 4391 ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ

60 8275 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK

61 9108 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET

62 3355 ULUSLARARASI TİCARET

63 9282 ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS

64 5131 ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN

65 3356 ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

66 9009 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

67 4393 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

68 9218 ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA

69 9378 ULUSLARARASI TİCARET, LOJİSTİK VE İŞLETMECİLİK

70 9123 ULUSLARARASI İKTİSAT,İŞLETME PROGRAMLARI

71 5143 YÖNETİM BİLİMLERİ/YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI

72 8296 YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Açılmış yeni kontenjanın illere göre dağılımı;

TEŞKİLAT İLİ ÜNİTE UNVANI POZİSYONU SAYI SINAVIN ŞEKLİ

TAŞRA ADANA ADANA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA ADIYAMAN ADIYAMAN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA AĞRI AĞRI PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA AKSARAY AKSARAY PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA AMASYA AMASYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA ANKARA ANKARA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 10 YAZILI SINAV

TAŞRA ANTALYA ANTALYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA ARDAHAN ARDAHAN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA ARTVİN ARTVİN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA AYDIN AYDIN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA BALIKESİR BALIKESİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA BARTIN BARTIN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA BATMAN BATMAN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA BAYBURT BAYBURT PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA BİLECİK BİLECİK PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA BİNGÖL BİNGÖL PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA BİTLİS BİTLİS PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA BOLU BOLU PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA BURDUR BURDUR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TEŞKİLAT İLİ ÜNİTE UNVANI POZİSYONU SAYI SINAVIN ŞEKLİ

TAŞRA BURSA BURSA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 6 YAZILI SINAV

TAŞRA ÇANAKKALE ÇANAKKALE PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA ÇANKIRI ÇANKIRI PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA ÇORUM ÇORUM PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA DENİZLİ DENİZLİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA DİYARBAKIR DİYARBAKIR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA DÜZCE DÜZCE PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA EDİRNE EDİRNE PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA ELAZIĞ ELAZIĞ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA ERZİNCAN ERZİNCAN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA ERZURUM ERZURUM PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 4 YAZILI SINAV

TAŞRA GAZİANTEP GAZİANTEP PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA GİRESUN GİRESUN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA HAKKARİ HAKKARİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA HATAY HATAY PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA IĞDIR IĞDIR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA ISPARTA ISPARTA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA İSTANBUL İSTANBUL ANADOLU YAKASI PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 10 YAZILI SINAV

TAŞRA İSTANBUL İSTANBUL AVRUPA YAKASI PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 10 YAZILI SINAV

TAŞRA İZMİR İZMİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 8 YAZILI SINAV

TAŞRA KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA KARABÜK KARABÜK PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA KARAMAN KARAMAN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA KARS KARS PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA KASTAMONU KASTAMONU PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA KAYSERİ KAYSERİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA KIRIKKALE KIRIKKALE PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA KIRKLARELİ KIRKLARELİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA KIRŞEHİR KIRŞEHİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA KİLİS KİLİS PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA KOCAELİ KOCAELİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA KONYA KONYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA KÜTAHYA KÜTAHYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA MALATYA MALATYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA MANİSA MANİSA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA MARDİN MARDİN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA MERSİN MERSİN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA MUĞLA MUĞLA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA MUŞ MUŞ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA NEVŞEHİR NEVŞEHİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA NİĞDE NİĞDE PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA ORDU ORDU PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA OSMANİYE OSMANİYE PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA RİZE RİZE PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA SAKARYA SAKARYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA SAMSUN SAMSUN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA SİİRT SİİRT PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA SİNOP SİNOP PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA SİVAS SİVAS PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA ŞANLIURFA ŞANLIURFA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA ŞIRNAK ŞIRNAK PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA TOKAT TOKAT PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA TRABZON TRABZON PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA TUNCELİ TUNCELİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA UŞAK UŞAK PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA VAN VAN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA YALOVA YALOVA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA YOZGAT YOZGAT PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TAŞRA ZONGULDAK ZONGULDAK PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 YAZILI SINAV

TOPLAM 200

PTT 5000 personel alım ilanı güncellendi..Yapılan değişiklikler neler?

PTT geçtiğimiz günlerde 5000 personel alımı için ilana çıkmıştı.İlan şartları arasında yer alan bazı koşullar ilana başvuru yapacak adayları zorluyordu.Özellikle başvuru yapılacak kontenjan için son 1 yıldır başvuru yapılan pozisyonun yer aldığı ilde ikamet ediyor olmak şartı bi çok adayı zorda bırakıyordu.Bu konuda eleştirileri dikkate alan PTT bu şartı ilandan kaldırdı.Böylelikle 1 yıl bulunma şartı ortadan kalktı,adaylar ikametinin bulunduğu ile süre sınırı aranmaksızın başvuru yapabilecekler.

Bununla birlikte  postacı ve Postacı (Firma Elemanı)(halen PTT’de çalışmakta olan firma personeli) pozisyonlarına başvuran ve atanmaya hak kazanacak adaylardan en az B ile A2 ehliyetleri  başvuru öncesinde değil evrak teslimi sırasında istenecektir.Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) pozisyonları için başvuruda SEGEM teknik belgesi isteniyordu,bu şart kaldırıldı bu belge adayın sınavı kazanması ve atanması durumunda evrak tesliminde istenecek.

Ayrıca gişe ve büro görevlisi pozisyon türlerine ilava olarak gişe ve büro görevlisi pozisyonu eklenmiş(200 kişilik)  ve bu pozisyona  Maliye,Kamu yönetimi,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile Uluslararası İlişkiler başvuru olanağı tanınmıştır.Öne çıkan değişiklikler bunlar,diğer değişiklikler için http://ptt.gov.tr/ptt/#ptt_duyurular/2D15672A-DB4F-4323-9C0A-E5064C1F54AE  adresine tıklayınız.

 

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ pozisyonuna başvuru yapabilecek bölümler;

1 3117 BANKACILIK

2 3118 BANKACILIK FİNANS

3 9988 BANKACILIK VE FİNANS

4 6119 BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN

5 3120 BANKACILIK VE SİGORTACILIK

6 4222 BİLGİSAYAR UYGULAMALI EKONOMİ

7 8312 ÇALIŞMA EKONOMİSİ

8 3141 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

9 3158 EKONOMETRİ

10 3159 EKONOMİ

11 5105 EKONOMİ VE FİNANS

12 9221 EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER / EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI

13 5106 EKONOMİ-YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI

14 9371 FİNANS VE BANKACILIK

15 9262 FİNANS VE MUHASEBE

16 4261 FİNANS-SİGORTA

17 9217 İDARİ BİLİMLER

18 9140 İKTİSADİ PROGRAMLAR

19 9319 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI

20 3213 İKTİSAT

21 9318 İNSAN KAYNAKLARI

22 8328 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

23 8207 İŞ İDARESİ

24 8208 İŞ İDARESİ VE İKTİSAT

25 3226 İŞLETME / İŞLETMECİLİK

26 3227 İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ

27 4294 İŞLETME EKONOMİSİ

28 8210 İŞLETME ENFORMATİĞİ

29 4295 İŞLETME YÖNETİMİ

30 6229 İŞLETME-EKONOMİ / İŞLETME-İKTİSAT

31 9308 İŞLETME-MUHASEBE VE DENETİM

32 3237 KAMU YÖNETİMİ

33 5116 KÜRESEL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER / KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

34 3254 MALİYE

35 8225 MALİYE-MUHASEBE

36 3268 MUHASEBE

37 3269 MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ

38 9115 MUHASEBE VE DENETİM

39 9977 MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ

40 5123 MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM / MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ

41 4322 MUHASEBE VE MALİYE

2018/1 PERSONEL ALIMINDA YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARININ ALIM YAPILACAK BÖLÜMLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

42 3381 MUHASEBE-FİNANSMAN

43 8334 PAZARLAMA

44 3302 SERMAYE PİYASASI

45 9111 SERMAYE PİYASASI DENETİM DERECELENDİRME / SERMAYE PİYASASI DENETİM VE DERECELENDİRME

46 3313 SİYASET BİLİMİ

47 3314 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

48 3315 SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

49 4367 TİCARET EKONOMİSİ

50 5142 TOPLUMSAL VE SİYASAL BİLİMLER

51 4386 ULUSLARARASI EKONOMİ

52 4387 ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER

53 6351 ULUSLARARASI FİNANS

54 9353 ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK

55 3352 ULUSLARARASI İLİŞKİLER

56 3353 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ

57 4389 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA ÇALIŞMALARI

58 4390 ULUSLARARASI İŞLETME

59 4391 ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ

60 8275 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK

61 9108 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET

62 3355 ULUSLARARASI TİCARET

63 9282 ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS

64 5131 ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN

65 3356 ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

66 9009 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

67 4393 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

68 9218 ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA

69 9378 ULUSLARARASI TİCARET, LOJİSTİK VE İŞLETMECİLİK

70 9123 ULUSLARARASI İKTİSAT,İŞLETME PROGRAMLARI

71 5143 YÖNETİM BİLİMLERİ/YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI

72 8296 YÖNETİM VE ORGANİZASYON

 

PTT başvuruları nasıl ne zaman yapılacak?Sınav ücreti nereye yatırılacak?

PTT personel alımı başvuru şekli

İlana şartları uyan adaylar 14/05/2018 – 18/05/2018 tarihleri arasında, www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden başvuru yapabileceklerdir.

1-Adaylardan, sınav ücreti olarak 60 TL tahsil edilecektir.

Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacaktır.

2-Adaylar sınav ücretini, 14/05/2018 – 18/05/2018 tarihleri arasında yalnızca PTT işyerlerinden (Merkez veya Şube) ve PTTMatik’lerden T.C. Kimlik Numarası ile yatırabilecektir. T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

3-Sınav başvuruları, 14/05/2018 – 18/05/2018 tarihleri arasında, www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlar için yapılacak olan yazılı sınavlardan yalnızca birine başvuracaktır. Ayrıca, PTT Uzman Yardımcısı pozisyonu hariç diğer pozisyonlar için Mernis adresinin bulunduğu İl’e göre tercih yapacaktır.

Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Alıma başvruları kabul edilen adaylardan PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç),Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık),Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık),Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama),Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik),Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı) kadrolarına başvuracak adaylar sadece yazılı sınava tabi tutulacaklar.

 

Avukat,Mimar,Mühendis,PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç),Tekniker,

Postacı,Postacı (Firma elemanı) pozisyonlarına başvurları kabul edilen adaylar ise hem yazılı hem de sözlü sınava tabi tutulacaklar.

 

(Ek-1): Pozisyonların Birimlere Göre Dağılımını Gösterir Liste. (Tıklayınız)

(Ek-2): Yükseköğrenim Kurumlarının Alım Yapılacak Bölümlerini Gösterir Liste. (Tıklayınız)

(Ek-3): Genel Yetenek ve Genel Kültür İle Mesleki Alan Konu Başlıklarını Gösterir Liste. (Tıklayınız)

PTT mimar alımı başvuru şartları nelerdir?Mimar alımı sınav içeriği konuları nelerdir?

Sınav başvuruları, 14/05/2018 – 18/05/2018 tarihleri arasında, www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

PTT geçtiğimiz gün yayınladığı ilanla mimar alımı yapacağını duyurdu.Mimar kadrolarına başvuru yapabilmek için;

1)Fakültelerin Mimarlık,
İç Mimari,
İç Mimarlık,
İç Mimari ve Çevre Tasarımı ile
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
bölümlerinden mezun olmak şartı bulunmakta.(Ek-2)
2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.
Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, Postacı (Firma elemanı) yazılı sınavlarında genel yetenek ve genel kültür konularından 40 (kırk), mesleki alandan 60 (altmış) soru sorulacaktır.
Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.
Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar başarılı sayılacaktır.
Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuran adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan adayın başarı sırası öncelikli olacaktır.
14- Sözlü sınava, yazılı sınav puanı esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday çağrılacak olup son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.
15-Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır.

MİMAR YAZILI SINAV(TEST) İÇERİĞİ

MESLEK BİLGİSİ 60 soru

KONU BAŞLIĞI
1
MİMARLIK TARİHİ
2
MİMARİ PROJE TASARIMI
3
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİM
4
YÖNETMELİKLER (YANGIN,DEPREM, OTOPARK,ENGELLİ vs.)
5
ÜNLÜ MİMARİ YAPILAR
6
GENEL KÜLTÜR
7
MALZEME ve YAPI BİLGİSİ
8
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
9
4735 SAYILI SÖZLEŞME KANUNU
10
3194 SAYILI İMAR KANUNU
11
İÇ MİMARLIKTA TEMEL TASARIM
12
KÜLTÜREL MEKANLAR
13
MOBİLYA TASARIMI VE KONSTRÜKSİYONU
14
MEKAN ANALİZİ
15
MİMARLIK YAPI BİLGİSİ
16
AYDINLATMA – RENK – IŞIK

GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR 40 soru

KONU BAŞLIĞI
1
SÖZEL AKIL YÜRÜTME
2
TÜRKÇE PARAGRAF, DİL BİLGİSİ VE YAZIM KURALLARI
3
ÖLÇME BECERİSİ
4
SAYISAL VE MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME
5
TARİH
6
TÜRKİYE COĞRAFYASI
7
TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ
8
GENEL, KÜLTÜREL VE GÜNCEL SOSYO EKONOMİK KONULAR

Ayrıca sözlü sınav yapılacak.Sözlü sınava girebilmek için testten 70 almak gereklidir.Aynı şekilde atama yapılabilmesi için de yine sözlü sınavdan 70 puan alınması gereklidir.

1-Adaylardan, sınav ücreti olarak 60 TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacaktır.
 
2-Adaylar sınav ücretini, 14/05/2018 – 18/05/2018 tarihleri arasında yalnızca PTT işyerlerinden (Merkez veya Şube) ve PTTMatik’lerden T.C. Kimlik Numarası ile yatırabilecektir.
 
3-Sınav başvuruları, 14/05/2018 – 18/05/2018 tarihleri arasında, www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlar için yapılacak olan yazılı sınavlardan yalnızca birine başvuracaktır. Ayrıca, PTT Uzman Yardımcısı pozisyonu hariç diğer pozisyonlar için Mernis adresinin bulunduğu İl’e göre tercih yapacaktır.Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Sınav tarihi henüz belli değildir.Başvurular alındıktan sonra PTT tarafından duyurulacaktır.
Yazılı sınavlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı merkezde gerçekleştirilecektir.
MİMAR KADROLARI
MERKEZ
ANKARA
GENEL MÜDÜRLÜK
MİMAR
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
6
YAZILI/SÖZLÜ SINAV
TAŞRA
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
MİMAR
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI/SÖZLÜ SINAV
TAŞRA
ANKARA
ANKARA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
MİMAR
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI/SÖZLÜ SINAV
TAŞRA
AYDIN
AYDIN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
MİMAR
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI/SÖZLÜ SINAV
TAŞRA
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
MİMAR
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI/SÖZLÜ SINAV
TAŞRA
ELAZIĞ
ELAZIĞ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
MİMAR
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI/SÖZLÜ SINAV
TAŞRA
ERZURUM
ERZURUM PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
MİMAR
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI/SÖZLÜ SINAV
TAŞRA
GAZİANTEP
GAZİANTEP PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
MİMAR
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI/SÖZLÜ SINAV
TAŞRA
HATAY
HATAY PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
MİMAR
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI/SÖZLÜ SINAV
TAŞRA
İSTANBUL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
MİMAR
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI/SÖZLÜ SINAV
TAŞRA
İSTANBUL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
MİMAR
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI/SÖZLÜ SINAV
TAŞRA
İZMİR
İZMİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
MİMAR
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI/SÖZLÜ SINAV
TAŞRA
KOCAELİ
KOCAELİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
MİMAR
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI/SÖZLÜ SINAV
TAŞRA
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
MİMAR
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI/SÖZLÜ SINAV
TAŞRA
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
MİMAR
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI/SÖZLÜ SINAV

PTT postacı alımına kimler başvurabilir?

PTT genel müdürlüğü dün itibariyle 5000 personel alımı ilanına çıktı.5000 personel alımı içinde 1623 kişilik kontenjanı postacı oluşturmakta. 1623 kişilik kontenjanın 1000’i ilk defa PTT çalışacak adaylar için açılmış durumda.623 kişilik kontenjan ise halen PTT’de hizmet alımı yöntemiyle çalışan kişiler arasından yapılacak.Bu pozisyona sadece PTT’de çalışanlar başvurabilecek.1000 kişilik kontenjana ise kılavuzda belirtilen bölümlerden mezun adaylar başvurabilecek.Bu bölümler;

Mezuniyet şartı;

 1

8538 KARGO / KARGO HİZMETLERİ
2
5346 LOJİSTİK
3
4312 LOJİSTİK YÖNETİMİ
4
9099 POSTA HİZMETLERİ
5
5375 ULUSLARARASI LOJİSTİK
6
4392 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
7
1342 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ 

ön lisans bölümleridir.

m) Postacı pozisyonuna başvurabilmek için;
1)İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
2)Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. <spanstyle=”font-weight: bold;”=””>( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına 18/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte sahip olmak.)
3)Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.
4)Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

623 kişilik postacı pozisyonuna ise herhangi bir ön lisans programından mezun adaylar başvurabilceklerdir.Postacı (Firma elemanı) pozisyonuna başvurabilmek için;

1)30.03.2018 tarihinden önce Şirketimizde işgücü hizmet alımı suretiyle firma elemanı olarak göreve başlamış ve halen çalışıyor olmak.
2)İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
3)Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. <spanstyle=”font-weight: bold;”=””>( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına 18/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte sahip olmak.)
4)Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.
5)Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Postacı pozisyonlarına başvuran adaylara 100 soruluk test uygulanacak.Atama puan üstünlüğüne göre açılan kadro sayısı kadar yapılacak.

Postacı pozisyonuna başvuran adaylara sınavda

genel kültür genel yetenek konularından 40 ( türkçe,matematik,tarih,coğrafya,tarih,vatandaşlık ve güncel bilgiler)

mesleki bilgi %60
1 POSTA MEVZUATI
2 KAYITLI GÖNDERİLER
3 KAYITSIZ GÖNDERİLER
4TEBLİGAT
5POSTA KOLİSİ, KARGOSU
6YURTDIŞI GÖNDERİLER
7ÖZEL HİZMETLER
8ÜCRET TARİFESİ  konularından 60 soru sorulacaktır.
Sınavda yanlışlar doğruyu götürmeyecektir.
Sınav başvuruları, 14/05/2018 – 18/05/2018 tarihleri arasında, www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlar için yapılacak olan yazılı sınavlardan yalnızca birine başvuracaktır. Ayrıca, PTT Uzman Yardımcısı pozisyonu hariç diğer pozisyonlar için Mernis adresinin bulunduğu İl’e göre tercih yapacaktır.Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

PTT 5000 personel alımı gişe ve büro görevlisi ( firma personeli) kontenjanları listesi

TAŞRA
ADANA
ADANA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
5
YAZILI SINAV
TAŞRA
ADIYAMAN
ADIYAMAN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
AKSARAY
AKSARAY PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
AMASYA
AMASYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
ANKARA
ANKARA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
120
YAZILI SINAV
TAŞRA
ANTALYA
ANTALYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
18
YAZILI SINAV
TAŞRA
ARTVİN
ARTVİN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
3
YAZILI SINAV
TAŞRA
AYDIN
AYDIN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
3
YAZILI SINAV
TAŞRA
BALIKESİR
BALIKESİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
10
YAZILI SINAV
TAŞRA
BATMAN
BATMAN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
BAYBURT
BAYBURT PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
BİLECİK
BİLECİK PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
BİNGÖL
BİNGÖL PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
BİTLİS
BİTLİS PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
BOLU
BOLU PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
BURDUR
BURDUR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
BURSA
BURSA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
35
YAZILI SINAV
TAŞRA
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
4
YAZILI SINAV
TAŞRA
ÇANKIRI
ÇANKIRI PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
ÇORUM
ÇORUM PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
DENİZLİ
DENİZLİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
6
YAZILI SINAV
TAŞRA
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
DÜZCE
DÜZCE PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
EDİRNE
EDİRNE PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
ELAZIĞ
ELAZIĞ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
ERZURUM
ERZURUM PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
10
YAZILI SINAV
TAŞRA
GAZİANTEP
GAZİANTEP PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
12
YAZILI SINAV
TAŞRA
GİRESUN
GİRESUN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
HAKKARİ
HAKKARİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
HATAY
HATAY PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
ISPARTA
ISPARTA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
İSTANBUL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
46
YAZILI SINAV
TAŞRA
İSTANBUL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
115
YAZILI SINAV
TAŞRA
İZMİR
İZMİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
46
YAZILI SINAV
TAŞRA
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
KARABÜK
KARABÜK PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
KARS
KARS PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
20
YAZILI SINAV
TAŞRA
KASTAMONU
KASTAMONU PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
KAYSERİ
KAYSERİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
4
YAZILI SINAV
TAŞRA
KIRIKKALE
KIRIKKALE PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
4
YAZILI SINAV
TAŞRA
KIRŞEHİR
KIRŞEHİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
KOCAELİ
KOCAELİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
10
YAZILI SINAV
TAŞRA
KONYA
KONYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
15
YAZILI SINAV
TAŞRA
KÜTAHYA
KÜTAHYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
MALATYA
MALATYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
MANİSA
MANİSA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
5
YAZILI SINAV
TAŞRA
MERSİN
MERSİN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
7
YAZILI SINAV
TAŞRA
MUĞLA
MUĞLA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
3
YAZILI SINAV
TAŞRA
NEVŞEHİR
NEVŞEHİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
NİĞDE
NİĞDE PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
ORDU
ORDU PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
OSMANİYE
OSMANİYE PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
RİZE
RİZE PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
SAKARYA
SAKARYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
6
YAZILI SINAV
TAŞRA
SAMSUN
SAMSUN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
SİNOP
SİNOP PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
SİVAS
SİVAS PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
25
YAZILI SINAV
TAŞRA
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
ŞIRNAK
ŞIRNAK PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
4
YAZILI SINAV
TAŞRA
TOKAT
TOKAT PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
TRABZON
TRABZON PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
3
YAZILI SINAV
TAŞRA
UŞAK
UŞAK PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
VAN
VAN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
YALOVA
YALOVA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
YOZGAT
YOZGAT PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
ZONGULDAK
ZONGULDAK PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (FİRMA PERSONELİ)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV

PTT 5000 personel alımı gişe ve büro görevlisi ( pazarlama) kontenjanları listesi

TAŞRA
ADANA
ADANA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
10
YAZILI SINAV
TAŞRA
ADIYAMAN
ADIYAMAN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
21
YAZILI SINAV
TAŞRA
AĞRI
AĞRI PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
12
YAZILI SINAV
TAŞRA
AKSARAY
AKSARAY PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
6
YAZILI SINAV
TAŞRA
AMASYA
AMASYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
ANKARA
ANKARA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
133
YAZILI SINAV
TAŞRA
ANTALYA
ANTALYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
12
YAZILI SINAV
TAŞRA
ARDAHAN
ARDAHAN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
ARTVİN
ARTVİN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
4
YAZILI SINAV
TAŞRA
AYDIN
AYDIN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
BALIKESİR
BALIKESİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
9
YAZILI SINAV
TAŞRA
BARTIN
BARTIN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
BATMAN
BATMAN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
BAYBURT
BAYBURT PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
BİLECİK
BİLECİK PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
BİNGÖL
BİNGÖL PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
5
YAZILI SINAV
TAŞRA
BİTLİS
BİTLİS PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
BOLU
BOLU PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
BURDUR
BURDUR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
BURSA
BURSA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
20
YAZILI SINAV
TAŞRA
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
ÇANKIRI
ÇANKIRI PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
6
YAZILI SINAV
TAŞRA
ÇORUM
ÇORUM PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
5
YAZILI SINAV
TAŞRA
DENİZLİ
DENİZLİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
12
YAZILI SINAV
TAŞRA
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
DÜZCE
DÜZCE PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
5
YAZILI SINAV
TAŞRA
EDİRNE
EDİRNE PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
4
YAZILI SINAV
TAŞRA
ELAZIĞ
ELAZIĞ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
ERZİNCAN
ERZİNCAN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
3
YAZILI SINAV
TAŞRA
ERZURUM
ERZURUM PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
7
YAZILI SINAV
TAŞRA
GAZİANTEP
GAZİANTEP PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
9
YAZILI SINAV
TAŞRA
GİRESUN
GİRESUN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
7
YAZILI SINAV
TAŞRA
GÜMÜŞHANE
GÜMÜŞHANE PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
3
YAZILI SINAV
TAŞRA
HAKKARİ
HAKKARİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
4
YAZILI SINAV
TAŞRA
HATAY
HATAY PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
IĞDIR
IĞDIR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
5
YAZILI SINAV
TAŞRA
ISPARTA
ISPARTA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
İSTANBUL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
45
YAZILI SINAV
TAŞRA
İSTANBUL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
90
YAZILI SINAV
TAŞRA
İZMİR
İZMİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
14
YAZILI SINAV
TAŞRA
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
3
YAZILI SINAV
TAŞRA
KARABÜK
KARABÜK PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
KARAMAN
KARAMAN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
KARS
KARS PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
KASTAMONU
KASTAMONU PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
9
YAZILI SINAV
TAŞRA
KAYSERİ
KAYSERİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
9
YAZILI SINAV
TAŞRA
KIRIKKALE
KIRIKKALE PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
7
YAZILI SINAV
TAŞRA
KIRŞEHİR
KIRŞEHİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
KİLİS
KİLİS PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
3
YAZILI SINAV
TAŞRA
KOCAELİ
KOCAELİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
8
YAZILI SINAV
TAŞRA
KONYA
KONYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
10
YAZILI SINAV
TAŞRA
KÜTAHYA
KÜTAHYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
5
YAZILI SINAV
TAŞRA
MALATYA
MALATYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
MANİSA
MANİSA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
6
YAZILI SINAV
TAŞRA
MARDİN
MARDİN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
8
YAZILI SINAV
TAŞRA
MERSİN
MERSİN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
3
YAZILI SINAV
TAŞRA
MUĞLA
MUĞLA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
5
YAZILI SINAV
TAŞRA
MUŞ
MUŞ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
NEVŞEHİR
NEVŞEHİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
NİĞDE
NİĞDE PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
ORDU
ORDU PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
7
YAZILI SINAV
TAŞRA
OSMANİYE
OSMANİYE PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
RİZE
RİZE PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
SAKARYA
SAKARYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
8
YAZILI SINAV
TAŞRA
SAMSUN
SAMSUN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
SİİRT
SİİRT PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
4
YAZILI SINAV
TAŞRA
SİNOP
SİNOP PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
1
YAZILI SINAV
TAŞRA
SİVAS
SİVAS PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
2
YAZILI SINAV
TAŞRA
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
4
YAZILI SINAV
TAŞRA
ŞIRNAK
ŞIRNAK PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
3
YAZILI SINAV
TAŞRA
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
10
YAZILI SINAV
TAŞRA
TOKAT
TOKAT PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
4
YAZILI SINAV
TAŞRA
TRABZON
TRABZON PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
6
YAZILI SINAV
TAŞRA
TUNCELİ
TUNCELİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
8
YAZILI SINAV
TAŞRA
UŞAK
UŞAK PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
4
YAZILI SINAV
TAŞRA
VAN
VAN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
6
YAZILI SINAV
TAŞRA
YALOVA
YALOVA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
4
YAZILI SINAV
TAŞRA
YOZGAT
YOZGAT PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
4
YAZILI SINAV
TAŞRA
ZONGULDAK
ZONGULDAK PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA)
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
5
YAZILI SINAV